PROFILAKTYKA W NASZEJ SZKOLE

Kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 21 luty 2020 adminwww

W dniu 18.02.2020 roku uczniowie klas VI i VII  uczestniczyli w realizacji programu profilaktycznego pt. „Godność Człowieka”- „Zachowania ryzykowne”  Spotkanie prowadził Pan Stanisław Koćwin ceniony profilaktyk z Tarnowa.

Przedstawiony program, realizowany  w formie warsztatów został opracowany w oparciu o doświadczenia prowadzącego, nabyte podczas wieloletniej pracy z młodzieżą dysfunkcyjną w pionie kryminalnym tarnowskiej Policji i obejmował: alkoholizm, narkomanię, przemoc, prawo karne, aspekty przestępczości oraz ocenę wiarygodności informacji na temat środków psychoaktywnych. Uczniowie brali aktywny udział w spotkaniu dzieląc się wnioskami i spostrzeżeniami z rówieśnikami.

Ciekawy przekaz ważnych informacji z pewnością wpłynie na  kształtowanie właściwych postaw u młodzieży w szczególności szacunku do innych i samego siebie. Uświadomienie uczniom skutków niewłaściwego postępowania   przyczyni się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia zachowań problemowych lub zminimalizowania stopnia ich intensywności.

Zebrana młodzież z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w warsztatach.

Dnia 19.02.2020 uczniowie klas I-VIII byli uczestnikami warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez terapeutów z Akademii Pozytywnej profilaktyki z Krakowa.

Celem warsztatów były działania ukierunkowane na uświadomienie zagrożeń czyhających na młody i chłonny umysł.

Wiedza na ten temat, a przede wszystkim stosowanie jej w praktyce, jest bowiem czynnikiem mogącym uchronić dziecko przed różnymi przykrymi konsekwencjami.

Tematyka zajęć:

 kl.I-III   „Jak radzić sobie ze złością”?

 kl.IV-VI „Nadużywanie gier komputerowych”

 kl.VII-VIII  „Fonoholizm –skutki uzależnienia się od telefonów”

    

Odsłony: 282