Wzory pism

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: poniedziałek, 23 sierpień 2021 adminwww
Podanie o przyjęcie do szkoły  -pobierz
Podanie o przyjęcie do szkoły spoza obwodu  -pobierz
Podanie o przyjęcie do I klasy z obwodu  -pobierz
Podanie o przyjęcie do I klasy spoza obwodu  -pobierz
Podanie o duplikat legitymacji szkolnej  -pobierz
Zapisy na świetlicę  -pobierz
Zgoda na udział w wycieczce/zawodach  -pobierz
Wniosek o stypendium  -pobierz
Oświadczenie dotyczące nauki religii  -pobierz
Upoważnienie jednorazowe do odbioru dziecka  -pobierz
Upoważnienie całoroczne do odbioru dziecka  -pobierz
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka  -pobierz
Zwolnienie ucznia z zajęć dydaktycznych  -pobierz
Zgoda dla pielęgniarki szkolnej  -pobierz
Zgoda na samodzielny powrót ze świetlicy  -pobierz
Zgoda na samodzielny powrót ze szkoły  -pobierz
USPRAWIEDLIWIENIE  -pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych  -pobierz
Zwolnienie z języka niemieckiego  -pobierz
Odsłony: 4465