WOLONTARIAT W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Kategoria: Wolontariat Opublikowano: czwartek, 09 marzec 2023 adminwww

Opiekunowie Rady Wolontariatu w roku szkolnym 2022/2023
p. Anna Korcel-Koza , p. Kacper Kozioł

 

PRAWA WOLONTARIUSZA:

 

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw,
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki
  w szkole i pomocy w domu,
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna i koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 • Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika,
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy,
 •  Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą,
 • Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami,
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego,

 

 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

 1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie,
 2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka Wolontariusza,
 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Szkolnego Wolontariatu,
 4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem,
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
 • zasada troski o los słabszych,
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

 

CECHY WOLONTARIUSZA:

 • optymizm i chęć do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość,
 • kultura osobista,
 • współdziałanie,
 • tolerancja i akceptacja,
 • prawo do słabości,
 • dążenie do samodoskonalenia się.

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA:

Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.