Świetlica szkolna - druk zaświadczenia (2)

Kategoria: Świetlica Opublikowano: czwartek, 27 sierpień 2020 adminwww

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców  pracujących. Ze względu na bardzo dużą ilość zapisywanych uczniów w roku szkolnym, bardzo prosimy o uzupełnienie dodatkowego zaświadczenia - kliknij tutaj aby pobrać 

Zapisy na świetlicę "Słoneczko" na rok szkolny 2020/2021 (2)

Kategoria: Świetlica Opublikowano: czwartek, 25 czerwiec 2020 adminwww

Bardzo prosimy rodziców, których dzieci będą  w nowym roku szkolnym 2020/2021 korzystać z opieki w świetlicy szkolnej o pobranie poniższej karty zgłoszeń, jej wypełnienie i w miarę możliwości dostarczenie do sekretariatu szkoły lub wrzucenie do skrzynki pocztowej umieszczonej na bramce wejściowej ogrodzenia budynku do dnia 20 sierpnia 2020. Pozwoli nam to, przygotować się na pierwsze dni pracy z dziećmi. Wszystkim dzieciom życzymy zdrowych i udanych wakacji. Wychowawcy świetlicy szkolnej.

Wzór karty zapisu do pobrania tutaj - kliknij

Świetlica "Słoneczko"

Kategoria: Świetlica Opublikowano: wtorek, 27 sierpień 2019 adminwww

Karta zapisu na świetlicę

Regulamin świetlicy

 

 INFORMACJE O PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

„SŁONECZKO”

 Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, stwarzającą możliwości i warunki rozwoju zainteresowań dzieci. Zajęcia przebiegają zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy oraz planami opracowywanymi przez wychowawców grup.
 W świetlicy organizowane są zajęcia tematyczne, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zabawy swobodne, konkursy i uroczystości okolicznościowe.
 W świetlicy szkolnej dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach: od 6.30 do 15.15
 Świetlica zapewnia opiekę wszystkim zapisanym uczniom z klas I-III oraz IV – VIII.
 Zapisów należy dokonywać najpóźniej we wrześniu wypełniając kartę zgłoszenia ucznia. Dzieci do świetlicy można przeprowadzić o dowolnej godzinie.
 Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice/opiekunowie lub inne pisemnie upoważnione osoby pełnoletnie.

 Funkcja opiekuńczo-wychowawcza świetlicy jest realizowana w oparciu o program wychowawczy szkoły z uwzględnieniem zajęć tematycznych wynikających z rocznego planu pracy świetlicy.
 Dla dzieci chętnych organizowane są zajęcia dodatkowe.

Link do galerii

Świetlica 2020

Kategoria: Świetlica Opublikowano: wtorek, 14 styczeń 2020 adminwww

Świetlica Szkolna "Słoneczko"

Czas spędzony po lekcjach na świetlicy to: nauka, praca, zabawa, integracja.

Więcej zdjęć w galerii - kliknij w zdjęcie powyżej