Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „U Baczyńskiego” za rok 2016 – 2017

Kategoria: Stowarzyszenie u "Baczyńskiego" Opublikowano: poniedziałek, 26 sierpień 2019 adminwww

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „U Baczyńskiego” za rok 2016 – 2017

Stowarzyszenie „U Baczyńskiego” zostało powołane 14.12.2015r. na wniosek Komitetu założycielskiego. Postanowieniem z dnia 29.01.2016r. Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa – Śródmieście dokonał wpisu  do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 000059 9372, nadając również NiP i Regon. Otworzono rachunek Stowarzyszenia w Banku PKO SA oddział w Tarnowie. Zamówiono stosowne pieczątki na kwotę 75,01 zł.

W związku z potrzebą promocji  szkoły i zapisów do klas pierwszych zostały nagrane spoty reklamowe na antenie RDN Małopolska, za które zapłacono 1537,50 zł. Dnia 05.03 2016r. zorganizowano Dni Otwarte „ Baczyńskiego” dla przyszłych pierwszoklasistów.

W maju 2017r. opracowano projekt na konkurs grantowy w ramach programu „Potęga” – IV edycja do Fundacji. Projekt ten nie zyskał akceptacji fundacji. W czerwcu 2017r. opracowano projekt grantowy „Fajne granty T- Mobile 2017” i uzyskano kwotę dofinansowania – 2000 zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację projektu „Kolorowe programowanie”, w tym na zakup trzech ozobotów, zestaw konstrukcyjny, markery, papier. Przeprowadzono cykl zajęć z nauki programowania dla uczniów klas 1-3 PSP w Zgłobicach oraz dzieci 6 –letnich z Niepublicznego Przedszkola „Kraina Marzeń” ze Zgłobic. Dziękujemy paniom A. Niedojadło i p. B. Świderskiej za przeprowadzenie i promowanie nauki oprogramowania i nowych technologii wśród najmłodszych dzieci.

Za rok 2016, 2017 złożone zostało zeznanie podatkowe  CIT- 8.

W ramach realizacji zadania publicznego „Pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia” – opracowano i złożono do Urzędu Gminy Tarnów projekt „Tropiciele letnich przygód” – półkolonia letnia. Projekt ten nie uzyskał akceptacji komisji.

Stowarzyszenie było współorganizatorem X Gminnego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Zebrane środki na ten cel zostały przeznaczone na zakup nagród dla uczestników festiwalu.

W marcu 2018 r. ponownie opracowano i złożono wniosek na projekt „Profilaktyka dzieci i młodzieży – pozytywny rozwój dzieci i młodzieży, zachowania ryzykowne”, który został złożony do Urzędu Gminy w ramach realizacji zadania publicznego „Pomoc społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia”. Projekt opiewał na kwotę 5500 zł – otrzymano dofinansowanie w wysokości 500 zł.

Opracowano i złożono również projekt do Fundacji BGK J.K. Steczkowskiego na realizację festiwalu pieśni i piosenki patriotycznej w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę „ Rodziny dla Niepodległej”. Z powodu dużego zainteresowania projektem brakło środków na realizację wszystkich zgłoszonych. Stowarzyszenie nadal poszukuje różnych grantów na realizację swoich zadań statutowych.

Cele stowarzyszenia

Kategoria: Stowarzyszenie u "Baczyńskiego" Opublikowano: poniedziałek, 26 sierpień 2019 adminwww

Drodzy uczniowie, rodzice, mieszkańcy Zgłobic !

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 14.12.2015 r. zostało utworzone i rozpoczęło swoją działalność stowarzyszenie „U Baczyńskiego”. Stowarzyszeniem kieruje Prezes Ewa Sojat oraz członkowie zarządu sekretarz Alina Chrzanowska i skarbnik Beata Figiel, wybrani podczas zebrania założycielskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspierania naszego stowarzyszenia poprzez aktywne działanie jako członkowie zwyczajni lub jako członkowie honorowi, nasi darczyńcy. Warunkiem uzyskania tytułu członka zwyczajnego jest wiek 18 lat.

Celem naszego stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania. Stowarzyszenie powstało w celu wspierania Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłobicach, by umożliwić organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych.

Kolejną ważną płaszczyzną działalności jest organizowanie pozalekcyjnych form edukacji, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Dążymy również do podejmowania działań na rzecz innowacji i eksperymentów mających na celu podwyższenie jakości edukacji dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie nastawione jest również na organizację wolontariatu oraz na integrację i aktywizację lokalnej społeczności w tym osób starszych. Pragniemy również angażować społeczność lokalną do wielu form aktywności, skupiając się na zainteresowaniach mieszkańców, związanych z różnymi dziedzinami nauki, kultury i sportu.

Stowarzyszenie kieruje się wysokimi standardami etycznymi, dobrem publicznym, oraz opiera się na doświadczeniu i społecznej pracy swoich członków.

Pierwszym projektem, który został zrealizowany przez stowarzyszenie „U Baczyńskiego” był Dzień Otwarty w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach, który odbył się 05.03.2016 r. i miał na celu zapoznanie uczniów oraz ich rodziców z ofertą szkoły, możliwościami jakie proponujemy naszym nowym wychowankom, a także spędzenie wspólnego czasu, wymienianie się doświadczeniami przez rodziców oraz zapewnienie dobrej zabawy w połączeniu z edukacją.

Wszelkie informacje na temat naszego stowarzyszenia oraz aktualne działania jakie podejmujemy znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Stowarzyszenie „U Baczyńskiego” na Facebook’u. Serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony i bycia na bieżąco.

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego" działa w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach i zostało zarejestrowane w Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie u Baczyńskiego

Kategoria: Stowarzyszenie u "Baczyńskiego" Opublikowano: wtorek, 20 sierpień 2019 adminwww

ADRES:

Stowarzyszenie „U Baczyńskiego”

ul. Zgłobicka 4, 33 – 113 Zgłobice

_____________________________________________________________________

tel. 14 6743 090

KRS 0000599372

NIP: 993-065 91 98 REGON 36362006900000

Email:: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NR KONTA

84 1240 5194 1111 0010 6688 0632