Cele stowarzyszenia

Kategoria: Stowarzyszenie u "Baczyńskiego" Opublikowano: poniedziałek, 26 sierpień 2019 adminwww

Drodzy uczniowie, rodzice, mieszkańcy Zgłobic!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 14.12.2015 r. zostało utworzone i rozpoczęło swoją działalność stowarzyszenie „U Baczyńskiego”. Stowarzyszeniem kieruje Prezes Ewa Sojat oraz członkowie zarządu sekretarz Alina Chrzanowska i skarbnik Beata Figiel, wybrani podczas zebrania założycielskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspierania naszego stowarzyszenia poprzez aktywne działanie jako członkowie zwyczajni lub jako członkowie honorowi, nasi darczyńcy. Warunkiem uzyskania tytułu członka zwyczajnego jest wiek 18 lat.

Celem naszego stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania. Stowarzyszenie powstało w celu wspierania Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłobicach, by umożliwić organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i sportowych.

Kolejną ważną płaszczyzną działalności jest organizowanie pozalekcyjnych form edukacji, sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Dążymy również do podejmowania działań na rzecz innowacji i eksperymentów mających na celu podwyższenie jakości edukacji dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie nastawione jest również na organizację wolontariatu oraz na integrację i aktywizację lokalnej społeczności w tym osób starszych. Pragniemy również angażować społeczność lokalną do wielu form aktywności, skupiając się na zainteresowaniach mieszkańców, związanych z różnymi dziedzinami nauki, kultury i sportu.

Stowarzyszenie kieruje się wysokimi standardami etycznymi, dobrem publicznym, oraz opiera się na doświadczeniu i społecznej pracy swoich członków.

Pierwszym projektem, który został zrealizowany przez stowarzyszenie „U Baczyńskiego” był Dzień Otwarty w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach, który odbył się 05.03.2016 r. i miał na celu zapoznanie uczniów oraz ich rodziców z ofertą szkoły, możliwościami jakie proponujemy naszym nowym wychowankom, a także spędzenie wspólnego czasu, wymienianie się doświadczeniami przez rodziców oraz zapewnienie dobrej zabawy w połączeniu z edukacją.

Wszelkie informacje na temat naszego stowarzyszenia oraz aktualne działania jakie podejmujemy znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Stowarzyszenie „U Baczyńskiego” na Facebook’u. Serdecznie zapraszamy do polubienia naszej strony i bycia na bieżąco.

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego" działa w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach i zostało zarejestrowane w Rzeczpospolitej Polskiej.

Odsłony: 1908