Świetlica "Słoneczko"

Kategoria: Świetlica Opublikowano: wtorek, 27 sierpień 2019 adminwww

Karta zapisu na świetlicę

Regulamin świetlicy

 

 INFORMACJE O PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

„SŁONECZKO”

 Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, stwarzającą możliwości i warunki rozwoju zainteresowań dzieci. Zajęcia przebiegają zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy oraz planami opracowywanymi przez wychowawców grup.
 W świetlicy organizowane są zajęcia tematyczne, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zabawy swobodne, konkursy i uroczystości okolicznościowe.
 W świetlicy szkolnej dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach: od 6.30 do 15.15
 Świetlica zapewnia opiekę wszystkim zapisanym uczniom z klas I-III oraz IV – VIII.
 Zapisów należy dokonywać najpóźniej we wrześniu wypełniając kartę zgłoszenia ucznia. Dzieci do świetlicy można przeprowadzić o dowolnej godzinie.
 Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice/opiekunowie lub inne pisemnie upoważnione osoby pełnoletnie.

 Funkcja opiekuńczo-wychowawcza świetlicy jest realizowana w oparciu o program wychowawczy szkoły z uwzględnieniem zajęć tematycznych wynikających z rocznego planu pracy świetlicy.
 Dla dzieci chętnych organizowane są zajęcia dodatkowe.

Link do galerii

Odsłony: 1308