"Przestrzeganie zasad czyni nas lepszymi"

Dnia 4.października 2019 roku  w naszej szkole odbył się apel, podczas którego miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu:"Najbardziej wychowawczy kodeks klasowy".
Głównymi celami wydarzenia było:-
-uświadomienie uczniom konieczności przestrzegania w życiu wartości i norm, 
-pomoc w lepszym zrozumieniu przez uczniów zasad obowiązujących w klasie i szkole,
-integrowanie uczniów ze sobą,
-propagowanie i popularyzowanie metody pracy w zespole,
-kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 
Nie było to zadanie łatwe ale uczniowie wszystkich klas wykonali je wspaniale!!!
Prace prezentowały się znakomicie zarówno pod względem wizualnym jak i wychowawczym.
 
Więcej zdjęć do zobaczenia w galerii