Harmonogram rekturacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Kategoria: Aktualności Opublikowano: środa, 19 maj 2021 adminwww

 

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).


Więcej informacji na stronie Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

 

„CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA!"

Kategoria: Aktualności Opublikowano: poniedziałek, 17 maj 2021 adminwww

Uczniowie klasy 1a w roku szkolnym 2020/2021 przystąpili do ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” realizowanej przez Centrum Edukacji  Obywatelskiej i Wydawnictw Harper Collins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca się.  Celem działań było rozwijanie w uczniach pasji czytelniczej poprzez różne zabawy i aktywności związane z książkami. Uczniowie otrzymali książki z serii „Czytam sobie. Pierwsza klasa” a także zakładki do książek, plany zajęć, kartę czytelnika, magnesy      i  naklejki. Zwieńczeniem akcji było wręczenie Dyplomu Czytelnika.  Rodzice otrzymali poradnik „Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”.

Cieszymy się, że mamy klasę uczniów, którzy lubią czytać książki.

  

PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE

Kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 13 maj 2021 adminwww

 

Masz książki, których już nie czytasz wspólnie z rodzicami, bo z nich po prostu wyrosłeś? Przynieś  książki do naszej biblioteki! A my uzupełnimy nasz księgozbiór, w którym brakuje książek do wspólnego czytania.

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY Z OKAZJI JUBILEUSZU 50 LECIA SZKOŁY

Kategoria: Aktualności Opublikowano: wtorek, 11 maj 2021 adminwww

Dnia 07.05.2021r. odbyła się w naszej szkole uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji minionego w ubiegłym roku  jubileuszu 50-lecia szkoły. Tablica została wykonana i ufundowana przez mieszkańca Zgłobic a zarazem absolwenta szkoły Pana Jana Gajdura, któremu w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować. Uroczystość poprzedziła audycja z radiowęzła szkolnego skierowana do obecnych nauczycieli, pracowników i  uczniów klas 1-3. Audycję poprowadziła Pani Dyrektor Barbara Międzybrodzka – Parcianko, a o ciekawostkach dotyczących historii szkolnictwa w Zgłobicach opowiedziała nauczycielka Pani Alina Chrzanowska. Ze względu na sytuację epidemiologiczną – uroczystość, na którą czekaliśmy cały rok, miała charakter symboliczny i była uwieńczeniem prac związanych z jubileuszem szkoły. Do tego tematu po powrocie wszystkich uczniów do szkoły, będziemy jeszcze wracać.

Więcej zdjęć w galerii - kliknij

X SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „NIE PRZEGAP NADEJŚCIA WIOSNY”

Kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 22 kwiecień 2021 adminwww

Uczniowie naszej szkoły nie przegapili nadejścia wiosny, szukali jej cierpliwie mimo niesprzyjającej aury i znaleźli ! Efekty do obejrzenia w galerii. Wszyscy uczestnicy zabawy w „poszukiwanie wiosny” są zwycięzcami X SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NIE PRZEGAP NADEJŚCIA WIOSNY”. 

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.