Wzory pism

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: poniedziałek, 23 sierpień 2021 adminwww
Podanie o przyjęcie do szkoły  -pobierz
Podanie o przyjęcie do szkoły spoza obwodu  -pobierz
Podanie o przyjęcie do I klasy z obwodu  -pobierz
Podanie o przyjęcie do I klasy spoza obwodu  -pobierz
Podanie o duplikat legitymacji szkolnej  -pobierz
Zapisy na świetlicę  -pobierz
Zgoda na udział w wycieczce/zawodach  -pobierz
Wniosek o stypendium  -pobierz
Oświadczenie dotyczące nauki religii  -pobierz
Upoważnienie jednorazowe do odbioru dziecka  -pobierz
Upoważnienie całoroczne do odbioru dziecka  -pobierz
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka  -pobierz
Zwolnienie ucznia z zajęć dydaktycznych  -pobierz
Zgoda dla pielęgniarki szkolnej  -pobierz
Zgoda na samodzielny powrót ze świetlicy  -pobierz
Zgoda na samodzielny powrót ze szkoły  -pobierz
USPRAWIEDLIWIENIE  -pobierz
Zgoda na przetwarzanie danych  -pobierz
Zwolnienie z języka niemieckiego  -pobierz
Kategoria: Uncategorised Opublikowano: wtorek, 15 październik 2019 adminwww

Logo 1

Logo 2

 

RODO - klauzula informacyjna

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: wtorek, 10 wrzesień 2019 adminwww

Szanowny Rodzicu.

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust. 3 RODO informuję , że:
1. Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest: Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, 33-113Zgłobice ul: Zgłobicka 4 reprezentowana przez: p.dyr. Barbarę Międzybrodzką-Parcianko, 0146 743090, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Inspektorem ochrony danych wSzkole Podstawowej w Zgłobicach jest: Tomasz Pilch, z którym można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Cel przetwarzania jest każdorazowo określany w uzyskiwanej od Państwa zgodzie a dane uczniów przetwarzane na podstawie przepisów Prawa Oświatowego
związane będą z realizacją obowiązku szkolnego. Przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Państwa zgodzie będzie wykonywane do czasu wycofania wyrażonej wcześniej zgody, natomiast przetwarzanie na podstawie przepisów Prawa Oświatowego będzie odbywać się zgodnie z okresami przewidzianymi przez prawo dla poszczególnych kategorii dokumentów szkolnych.
4. Ma Pan/i prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, www.uodo.gov.pl. w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
5. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wykonujących działalność związaną z pracą szkoły. O tym fakcie będziecie  Państwo każdorazowo informowani podczas uzyskiwania od Państwa na te czynności stosownej zgody.
6. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wykaz placówek oraz instytucji udzielających wsparcia

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: sobota, 14 wrzesień 2019 adminwww

Wykaz placówek oraz instytucji udzielających wsparcia w sytuacjach wymagających pomocy
psychologicznej, pedagogicznej i wychowawczej.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Krzyska 17a, tel. (014) 627 27 07
Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, ul. Szarych Szeregów 1, tel. (014) 655 36 36 lub (014) 655 66 59
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, tel. (014) 621 56 83
Poradnia Specjalistyczna „ARKA” Tarnów – Plac Katedralny 6 – Katolicki Telefon Zaufania 19487
Telefon Zaufania Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie – 066 797 76 78
Rzecznik Praw Dziecka – telefon informacyjno- interwencyjny, tel. (022) 696 55 50
„Niebieska linia” – Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. (014) 626 26 50
Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Zespół przychodni Specjalistycznych Tarnów ul. Mostowa 6, tel. (014) 621 30 39
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100

Dokumenty do pobrania

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: czwartek, 29 sierpień 2019 adminwww