WYRÓŻNIENIA W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

Jaśmina Baca z klasy 4b oraz Maja Dychtoń z klasy 5 otrzymały wyróżnienia w IX Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Dzieckiem być...”: „Kolory świata" organizowanym przez Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie. Inspiracją dla tegorocznej edycji była osoba św. Jana Pawła II i jego szczególne miejsce w historii Polski i całego świata. Uczniowie klas 4-7 w ramach zajęć plastycznych przedstawiali środkami plastycznymi wybrane miejsce na świecie, do którego nasz papież pielgrzymował. Szkołę w tym konkursie reprezentowało 17 utalentowanych uczniów.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i uczestnikom !

AZ