Narodowe Czytanie Balladyny - ogłoszenie

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach zaprasza do udziału w konkursie czytelniczym  organizowanym przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów w ramach Narodowego Czytania Balladyny.

Szczegóły konkursu na stronie:    http://www.gmina.tarnow.pl/nowastrona/index.php/615-narodowe-czytanie-balladyny-w-gminie-tarnow-z-nagrodami

Serdecznie zapraszamy, czekają atrakcyjne nagrody.