Świetlica szkolna - druk zaświadczenia

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców  pracujących. Ze względu na bardzo dużą ilość zapisywanych uczniów w roku szkolnym, bardzo prosimy o uzupełnienie dodatkowego zaświadczenia - kliknij tutaj aby pobrać