Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zgłobice, 9 kwietnia 2020 roku

 

LISTA KANDYDATÓW

PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 1. Dulęba Wiktoria
 2. Dunaj Dominik
 3. Drwal Aleksandra
 4. Gajdosz Aleksandra
 5. Gajdosz Milena
 6. Gucwa Wojciech
 7. Jarosiński Alan
 8. Jarosz Julia
 9. Jurkiewicz Hanna
 10. Klasa Kamila
 11. Kłósek Michał
 12. Kmieć Jan
 13. Knapik Ksawery
 14. Kołodziej Kaja
 15. Koterba Emilia
 16. Kozak Liwia
 17. Kusek Tomasz
 18. Majka Kacper
 19. Moskal Klaudia
 20. Mrówka Igor
 21. Niewola Emilia
 22. Pyciarz Natan
 23. Sumara Victoria
 24. Stawara Błażej
 25. Stawara Eliza
 26. Więcław Julian
 27. Żurowska Wiktoria

 

NIE ZOSTALI PRZYJĘCI DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 1. Limanowski Franciszek

 

Podstawa prawna:      

Zarządzenie Nr VIII/3/2020 Wójta Gminy Tarnów z dnia 07 stycznia 2020 r., Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: "§11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek."

 

Uwaga:

W dniach od 09.04.2020 do 16.04.2020 r. prosimy rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
o mailowe potwierdzenie woli przyjęcia w postaci oświadczenia:

 

Ja imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka .............................. imię i nazwisko dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 do PSP im. K. K. Baczyńskiego.

 

adres skrzynki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.