SPOTKANIE Z PISARZEM PANEM WACŁAWEM KOZDRÓJEM

Kategoria: Aktualności Opublikowano: poniedziałek, 16 maj 2022 adminwww

Uczniowie z klasy Ia i Ib w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zgłobicach spotkali się z pis­arzem, Panem Wacławem Koz­dró­jem, autorem bajek i opowiadań dla dzieci. Pier­ws­zok­lasiś­ci dowiedzieli się, że pis­arz pomysły na tworze­nie swoich his­torii czer­pie z życia codzi­en­nego, obser­wu­jąc i słucha­jąc opowieś­ci swoich dzieci i wnuków. Dzieci miały możliwość wspólnego stworzenia jednej z takich historii. Może któreś z nich też zostanie pisarzem? 

Odsłony: 72