Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodniczący:

Filip Kiełbasa

 

Zastępca przewodniczącego:

Wiktoria Niewola

 

Skarbnik:

Piotr Cebula