Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Jest nam miło poinformować, że Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak przyznała naszej szkole Wojewódzki Certyfikat  przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat jest zwieńczeniem
3- letniej pracy Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia oraz zaangażowania całej społeczności szkolnej.

Pragniemy w dalszym ciągu  kształtować właściwe postawy wobec zdrowia, program „Szkoła Promująca Zdrowie” będzie kontynuowany nadal gdyż promocja zdrowia jest dla nas  priorytetem.